Tłumaczenia wykonane przez Kajetana A.

Livres

Ewangelia i problemat wiedzy

Sédir


Télécharger

Religia istotna - Kult wieczysty

Sedir

Wyjątki z odczytów


Télécharger

Energia Ascetyczna

Sédir


Télécharger

Ostrzeżenia przed ezoteryzmem

Sedir


Télécharger

Problem religijny

Sedir


Télécharger

Kształcenie woli

Sédir

Tłumaczenie nowoczesne


Télécharger

Fragmenty

Sédir

Wybrane cytaty na podstawie książki: Fragments, AS 1954


Télécharger

Modlitwa Dobrego Pasterza

Sédir


Télécharger

Męczeństwo Polski

Sédir

Przekład książki wydanej w !916 roku w celu przybliżenia Francuzom tragedii dziejów Polski i uproszenia ich o poparcie. Oryginał po francuski też jest poniżej załączony.


Télécharger

Le martyre de la Pologne

Sédir


Télécharger

Cel życia

S-dir

Wykład wydany pośmiertnie w 1929 r.


Télécharger

Kultura psychiczna i rozwój duchowy

Sédir

Pięć odczytów wygłoszonych w latach 1916/17 poprzedzonych odpowiedzią Sédira na ankietę "Almanacco del Coenobium": I. TRADYCJE EGIPTU I CHIN II. HINDUIZM I JOGA III. SYSTEMY FILOZOFII BUDDYJSKIEJ IV. METODY PSYCHICZNE ISLAMU V. ŻYCIE WEWNĘTRZNE WEDŁUG CHRYSTUSA


Télécharger

Swiat niewidzialny

Sédir

1-szy rozdział z książki "La Voie Mystique", zbiór wykładów wydanych pośmiertnie.


Télécharger

ŻARLIWOŚĆ

Sédir

Odczyt wydany w 1929 r.


Télécharger

życie religijne

Sédir

Odczyt wydany w Biuletynie Przyjaźni Duchowych


Télécharger

Autentyczna religia

Sédir


Télécharger

Dietetyka

Sedir


Télécharger

Sedir i Katolicyzm

Sedir


Télécharger

Droga do Boga

Sédir


Télécharger

Listy mistyczne

Sédir

Spośród niezliczonych listów, jakie napisał - darząc każdego z adresatów pokrzepieniem, radami, wyjaśnieniami, i pewnością - Sédir zachował kopie lub bruliony niektórych, omawiających bardziej dokładnie problemy religijne i mistyczne, w których wyraził swój punkt widzenia na Kościoły i rozmaite ruchy spirytualistyczne, jak również na rolę "Amitiés Spirituelles”. Niektóre z tych listów są odpowiedziami na ankiety czasopism. Listy te zostały zebrane w tej małej książce, zawierającej ponadto: 1/Studium o Mistycyzmie, według przedmowy do zbioru «listów Salzmann'a». 2/ Odpowiedzi (stenografowano przez jednego ze słuchaczy) na pytania jakie zadawano Sédirowi podczas spotkań przeznaćczonych do tego celu. 3/ Książka ta kończy się artykułom p. t. Dzień, jaki znajdował się w Breviaire Mystique, w dziele wydanym w 1909r, i odtąd nie wznawianym, lecz którego spora część została wznowiona w "Rozmyślaniach na Każdy Tydzień. Tych siedem rozmyślań, dotyczących całego dnia, może służyć jeszcze dziś jako wzór dla wszystkich, którzy pragną realizować wskazówki przewodnika duchowego, jakim był i pozostaje Sédir.


Télécharger

Mistyczne spojrzenie na nasze czasy

SÉDIR

MISTYCZNE SPOJRZENIE NA NASZE CZASY SEDIR pisał i mówił przez pierwsze ćwierćwiecze tego wieku. Od tamtej pory wszystko się zmieniło. Tylko pozornie. Ponieważ to, czego teraz doświadczamy, idee i fakty, które teraz rozkwitają i manifestują się na wielką skalę, były wtedy w trakcie tworzenia. Dzięki swojej przenikliwości i głębokiej wizji SEDIR zrozumiał ich znaczenie i przewidział ich późniejszy rozwój. Na kartach tej książki, zaczerpniętej z całego jego dorobku, odpowiadamy na pytania, które może zadać sobie współczesny człowiek. Mistyczna wizja czasów, w których żył SEDIR, pomaga nam zrozumieć i przyjąć nasze własne czasy i służy jako przewodnik na duchowej ścieżce.


Télécharger

Królestwo Boże

Sédir

4-ty tom komentarzy Ewangelii


Télécharger

Nieznane życie Chrystusa

Sédir

Pierwsze wydanie konferencji o ukrytym działaniu Chrystusa na świecie i w duszy ludzkiej.


Télécharger