Tłumaczenia wykonane przez Józefa Jankowskiego

Livres

Kazanie na górze - Komentarze do Ewangelii tom 2-gi

Sédir


Télécharger

Uzdrowienia Chrystusa - komentarze do Ewangelii - tom 3-ci

Sédir


Télécharger

Droga prawdziwa do Boga prawdziwego

Sédir


Télécharger

Wtajemniczenia

Sedir

Tłumaczenie 1szego wydania


Télécharger

Trzy odczyty w Warszawie

Sédir

1- Chrystus Syn Boży 2- Kochaj bliźniego swego 3+ Mistycy w społeczeństwie współczesnym


Télécharger

Kilku przyjaciół Boga

Sédir

Swięci, Joanna d'Arc, Pascal, proboszcz z Ars, Nieznany, Przyjaźni duchowe.


Télécharger

Siły mistyczne i sprawowanie życiowe,

Sédir


Télécharger

Księga Czuwania

Sédir

Tłumaczenie "Méditations pour chaque semaine". Pierwsza, mniejsza wersja ukazała się w "Bréviaire" który nigdy nie został przetłumaczony.


Télécharger

Lata dziecięce Chrystusa - Komentarze do Ewangelii tom 1-szy

Sédir


Télécharger

Obowiązek duchowy

Sédir

Tłumaczenie "Le devoir spiritualiste", Beaudelot 1910


Télécharger

O prawdziwej religii

Sedir


Télécharger

Pieśń nad pieśniami

Sédir

Tłumaczenie "Essai sur le Cantique des cantiques", Angoulême, 1906


Télécharger

Zycie i uwagi Pana Philippe

Alfred Haehl

Polskie tłumaczenie książki o Panu Philippe z Lyonu, którego Sedir opisał w książce Kilku Przyjaciół Boga. Po poznaniu pana Philippe odrzucił zainteresowania okultyzmem i skierował się ku mistycyzmie dnia powszedniego opartego na Ewangelii. Opisał to w sławnej książce: Wtajemnicza. Jego książki są wciąż aktualne i były tłumaczone na kilkanaście języków.


Télécharger

Królestwo Boże

Sedir

Tłumaczenie Le Rozaume de Dieu, wydane w 1926 roku; 4 tom wykładów o Ewangelii


Télécharger

Uwieńczenie dzieła

Sedir

Tłumaczenie 5-tego tomu wykładów o Ewangelii, Le Couronnement de l;Oeuvre


Télécharger